Palautuskäytäntö

Verkkokaupan domusitaliae.com (jäljempänä verkkokauppa) omistaja on Holocene Services OÜ (rekisteritunnus 16446910), yrityksen postitoimipaikka on Priisle tee 18, 13914, Tallinna, Viro.
1. Peruuttamisoikeus
Tilauksen vastaanottamisen jälkeen ostajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupassa solmittu sopimus 14 päivän sisällä [tavarasta riippuen ostajalla ei ole automaattisesti peruuttamisoikeutta; vastaavien tavaroiden ja palvelujen tulee siinä tapauksessa olla listattu ja niiden tulee täyttää Viron velkaoikeuslain 53 §:n 4 momentissa asetetut vaatimukset].
Peruuttamisoikeus ei ole voimassa, jos ostaja on oikeushenkilö. Jotta 14 päivän peruuttamisoikeus astuu voimaan, ostajan on käytettävä ostettua tavaraa tavalla, jota tarvitaan tavaran vastaavuuden, ominaisuuksien ja toimivuuden tutkimiseksi samalla tavalla, kuin ostaja voi sen tehdä tavallisessa myymälässä.
Mikäli tuotteita on käytetty muulla tavalla kuin on tavaran vastaavuuden, ominaisuuksien ja toimivuuden tutkimiseksi tarpeellista tai tavarassa on käytön jälkiä, verkkokaupalla on oikeus vähentää palautettavaa ostosummaa, jotta se vastaa tavaran arvon alenemista.
Tavaran palauttamiseksi on ostajan jätettävä peruuttamishakemus: (lomake tässä) lähettämällä sen sähköpostitse viimeistään 14 päivän kuluttua tavaran vastaanottamisesta.
Tavaran palautuskulut kantaa ostaja, pois lukien tapauksessa, jossa palautuksen syynä on se, että palautettava tuote ei vasta tilattua esim. toimitettu tuote on virheellinen tai viallinen. Ostajan on palautettava tavarat 14 päivän sisällä peruuttamishakemuksen jättämisestä (reklamaatiosta) tai esitettävä todiste siitä, että tavara on luovutettu tavarantoimittajalle mainitun ajan sisällä. Palautettavan tavaran saavuttua verkkokauppaan, verkkokauppa palauttaa ostajalle kauppasopimuksen mukaan tavarasta saadun maksun viipymättä, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa peruuttamishakemuksen vastaanottamisesta.
Verkkokaupalla on oikeus kieltäytyä palautettavan tuotteen kauppahinnan maksamisesta ostajalle ennen tämän tuotteen saapumista verkkokauppaan tai ennen ostajan toimittaman palautustositteen luovuttamista verkkokaupalle sen mukaan, kumpi edellä mainituista tapahtuu ensin.
Mikäli ostaja on tietoisesti valinnut verkkokaupan tarjoamasta edullisimmasta normaalista toimitustavasta poikkeavan toimitustavan, verkkokaupalla ei ole velvollisuutta palauttaa ostajalle normaalia toimituskulua ylittävää toimituskulumäärää.
Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta ja vaatia ostajaa palauttamaan tavarat, jos tavaroiden hinta verkkokaupassa on virheen vuoksi huomattavasti tavaran markkinahintaa edullisempi.
2. Valitusoikeus
Verkkokauppa vastaa ostajalle myytyjen tuotteiden sopimusehtojen laiminlyönnistä tai tuotteen toimituksen aikana olemassa olleista virheistä, jotka tulevat esiin enintään kahden vuoden sisällä tavaran toimittamisesta ostajalle.
Ensimmäisen vuoden aikana tavaran toimittamisesta ostajalle oletetaan, että virhe oli olemassa jo toimitushetkellä. Verkkokaupan velvollisuus on tämän oletuksen kumoaminen. Vian tai virheen ilmenemisellä on ostajalla oikeus ottaa yhteyttä verkkokauppaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen ilmenemisestä lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen info@holocene.ee tai soittamalla numeroon +372 5740 8236.
Verkkokauppa ei vastaa virheistä, jotka ostaja on aiheuttanut (tavaran virheellinen käyttö, onnettomuus jne.) tavaran toimituksen jälkeen tai jos kyseessä on normaali kuluminen, joka johtuu tuotteen tavanomaisesta käytöstä.
Jos verkkokaupasta ostetuissa tuotteissa on virheitä, joista vastaa verkkokauppa, verkkokauppa korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen. Mikäli tavaraa ei voida korjata tai vaihtaa, verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki kauppasopimuksesta aiheutuneet kulut. Verkkokauppa vastaa kuluttajan valitukseen 15 päivän sisällä kirjallisesti tai kirjallisen jäljentämisen mahdollistavassa muodossa.